INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Icono IDevice Introducció i objectius

(Pulsa F11 per veure la pantalla
completa o tornar a la vista actual)
Anem a estudiar la religiositat dels sumeris i els akkadis.

És tan sols una part de la religiosistat de Mesopotàmia,
que va continuar amb els Babilonis, assiris i altres pobles.

L'objectiu és aprendre història de la religió d'aquests pobles
i veure com les seus inquietuts, ja en el tercer i cuart mil·lenis eren molt complexes
.

Els objectius concrets són els següents:

1. Saber la correcta situació geogràfica de les cultures sumèria i akkàdica.

2. Conéixer els déus més importants de ambdúes civlitzacions.

3. Conéixer amb detall el mite de la creació dels sumeris i algunes altres històries mitològiques.

4. Poder explicar com era la relació entre déus i hòmens segons el pensament religiós d'aquelles cultures.

5. Passar-ho bé.