EL QUE CAL SABER

EL QUE CAL SABER

Observa les imatges i els comentaris:

 

La zona que volem estudiar s'anomena Mesopotàmia i es troba entre el final del mar Mediterrani i el golf Pèrsic.Quina forma pareix tindre el conjunt de les poblacions assenyalades, es a dir, el conjunt de Mesopotàmia, els rius Tigris i Èufrates i la costa del Mediterrani? Descobrim que es tracta d'una mitja lluna: el nom que donen els estudiosos a aquesta zona és la mitja lluna fèrtil o creixent fèrtil.


 

Periode de temps del domini dels sumeris.
Assenyalament de les 3 ciutats més importants de l'època: Ur, Uruk i Lagash.


 

Cadascuna amb un rei (que es considerava a si mateix com pont entre els déus i els hòmens), recolzat amb un grup de sacerdots experts en cerimònies a mitjan camí entre la màgia i la religió. La seua religió era politeista.


 

Mite de la creació:

 • Explicat a les seues escriptures diu que la deesa NANNU va crear el AN (déu del cel) i a KI (deesa mare de la terra, representada de vegades per un jou i un aladre (important per resoldre més avant una activitat)
 • NANNU + AN = ENKI (EA segons els akkadis) (déu de les aigües [recorda açò, és important per resoldre un exercici més endavant])
 • AN (deu-rei dels deus) + KI = ENLIL (déu de l'aire, les tempestes i el vent)
 • ENLIL i KI crearen les plantes i els animals.
 • ENKI i KI crearen als hòmens. Plantes, animals i hòmens vivien al paradís, peró estos van desobeir els deus i van ser expulsats
 • Per als sumeris els 3 més importants són: AN, ENLIL i ENKI (els tres masculins)


Donàven culte a altres deus:
Inanna  (Ishtar segons els akkadis): deesa de la fertilitat i Uruk i relacionada amb Venus (punt més brillant al cel) (es el personatge progressiu de la deessa mare de la prehistòria)


 

 • Ningirsu: déu de Lagash, de la guerra i enemic dels dimonis.
 • Sin:  déu d'Ur, de la lluna i la nit.
 • Utu: déu del Sol i de la justicia, protegia dels dimonis els quals vivien a l'obscuritat.


Periode de domini dels Akkadis
També ací el rei es considerava pont entre els deus i els hòmens. Fins i tot, ací el rei es considerava casat amb ISHTAR.
Quan van tindre el poder a Mesopotàmia recolliren les creençes sumèries però les van simplificar i van canviar noms d'alguns déus.


 

 • Ara el principals déus eren ISTHAR (antiga INNANA), junt a SHAMASH (antic UTU) i SIN (masculinos)
 • A més, per parlar de KI usaven un dels seus noms sumeris: NINHURSAG
 • El mite de la creació akkàdic era paregut al sumeri. Per evitar  confusió no el veiem.

 

Es aquesta diapositiva veiem més fàcilment la comparació entre els déus sumeris i akkadis.Alguns déus akkadis:

1. SIN

2. ISHTAR

3. SHAMASH

4. AN
 5. NINHURSAGEn aquesta diapositiva podem veure la relació dels escriptes bíblics amb els del seu entorn, per exemple amb els dels sumeris i akkadis:
La creació de la dona, el diluvi universal, la lluita entre Caïm i Abel.


 


 

Les impressionants ruïnes del Zigurat d'UR. Imagineu com de gran era la piràmide.
 • Els símbol actual de la professió mèdica pareix provindre d'aquest déu, fill de Ninazu, déu mèdic.
 • No és el mateix símbol que el de les farmàcies: aquest  té una sola serp enrrotllada en un calze i prové de la deesa griega Higía. La serp era considerada portadora de poder regeneratiu donada la seua capacitat per mudar la pell.